Regulamin Karnetu Rabatowego

❗REGULAMIN❗
„WSPIERAM LOKANY BIZNES „
❗❗❗UWAGA❗❗❗ – Przed złożeniem zamówienia trzeba okazać karnet rabatowy inaczej rabat może nie zostać uwzględniony. Patrz regulamin punkt 7.
1.Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja pod nazwą „wspieram lokalny biznes”.
2.Organizatorem akcji jest „Stowarzyszenie Szkoła Walki Golden Dragon” Michał Grabarek
Ul.Marszałka Focha 8/3c 85-070 Bydgoszcz.
KRS0000366591, NIP 9671335465,REGON 340828514.
3.Akcja rabatowa rozpoczyna się w dniu 01.06.2020 i trwa do 15.09.2020.
4.Rabaty dotyczą wyłącznie produktów dostępnych ,opublikowanych na facebook- grupie „wspieramy lokalny biznes”.
5.Rabaty nie łączą się z innymi rabatami lub promocjami u partnerów i jest realizowany wyłącznie jako rabat na określoną usługę.
6.Uczestnik akcji może korzystać z rabatu wielokrotnie w okresie jego obowiązania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7.Rabaty będą ważne jedynie po okazaniu karnetu rabatowego , Golden Dragon przed dokonaniem zamówienia oraz w razie potrzeby dokumentu ze zdjęciem.
8.Karnet rabatowy jest imienny wydawany na okaziciela , musi zawierać trzy naklejki.
9.Rabatów nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
10.Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji. W przypadku niejasności sprawę rozwiązuje organizator.
11.Udział uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu.
12.Wszelkie reklamacje dotyczące akcji można zgłaszać , drogą elektroniczną : golden.dragon@spoko.pl lub telefonicznie 570-698-936 lub 796-751-818.W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyny uzasadniającej reklamację.
13.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania poprzez organizatora akcji .
14.Organizator akcji zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
15.Celem akcji rabatowej jest przekazanie rabatów uczestnikom oraz wsparcie lokalnego biznesu.
16.Niniejszy regulamin wchodzi w życie 01.06.2020
17.Każdy uczestnik programu ,automatycznie akceptuje regulamin.

Wybierz rodzaj treningu

 

Kick-boxing / Muaythai

MMA

BOKS

TRENINGI INDYWIDUALNE